Deprecated: mysql_connect(): The mysql extension is deprecated and will be removed in the future: use mysqli or PDO instead in /config.php on line 5
wyklady.edu.pl
prof. dr hab. Adam Chmielewski – Geostrategiczny wymiar Unii Europejskiej
Dodaj do teczki
Udostępnij
G+ FB
Obejrzyj później
Ocena
Przedmiotem wykładu jest zagadnienie geostrategicznego wymiaru Unii Europejskiej, jako kontynuacji i uzupełnienia jej dotychczasowych wymiarów: historycznego i ekonomicznego. Potrzeba ustanowienia takiego wymiaru ujawnia się w obliczu problemów polityczno-ekonomicznych w bezpośrednim otoczeniu Unii Europejskiej, a także wskutek zmiany form aktywności międzynarodowej Stanów Zjednoczonych. Zagadnienie możliwości odgrywania przez Unię Europejską istotnej roli na arenie międzynarodowej rozpatrywane w kontekście rozlicznych deficytów, które ujawniły się w okresie dziesięciolecia od wielkiego rozszerzenia Unii. Przeszkodą w budowie strategicznego wymiaru Unii Europejskiej jest zwłaszcza deficyt spójności politycznej i kulturowej, deficyt demokracji, a także deficyt ekonomiczny, przejawiający się w słabości mechanizmów regulacyjnych oraz niedostatecznej innowacyjności gospodarek europejskich.